Primăria Comunei Ticvaniu Mare implementează proiectul TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE-PREDARE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TICVANIU MARE, proiectul finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație.

Numar document:

Data publicare: noiembrie 29, 2023

Rețeaua școlară a comunei Ticvaniu Mare are o structură complexă, fiind compusă din Școala
Gimnazială „Iuliu Birou” Ticvaniu Mare, unitate cu personalitate juridică, ce asigură predarea
pentru ciclurile primar și gimnazial, căreia îi sunt arondate următoarele structuri: Grădinița cu
Program Normal Ticvaniu Mare, Școala Primară Secășeni, Grădinița cu Program Normal
Secășeni, Școala Primară Cârnecea, Grădinița cu Program Normal Cârnecea și Grădinița cu
Program Normal Ticvaniu Mic.
Sălile de clasă sunt suficiente pentru numărul de elevi existent, însă dotările cu mobilier și
materiale didactice nu corespund nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice, fiind
deteriorate și cu o vechime mai mare de 5 ani. De asemenea, echipamentele digitale sunt
insuficiente pentru toți elevii.
Infrastructura sistemului educațional reprezintă un factor esențial al procesului de învățare cu
efect direct asupra elevilor. Standardele minime de infrastructură asigură un nivel de bază al
calității, contextul și mediul de învățare influențând o parte semnificativă a rezultatelor și
performanțelor elevilor.
Analiza de nevoi efectuată la nivelul unităților de învățământ menționate relevă necesitatea
creării unor spații de învățare inovatoare, proiectate special pentru a promova noi abordări de
predare și învățare cu ajutorul tehnologiilor moderne. Aplicarea unor metode și tehnici
moderne este primordială pentru un proces educațional de calitate, modern și adaptat societății
actuale. În acest scop vor fi dotate cu echipamente TIC: Școala Gimnazială „Iuliu Birou”
Ticvaniu Mare (5 săli), Grădinița cu Program Normal Ticvaniu Mare (o sală), Școala Primară
Secășeni (o sală), Grădinița cu Program Normal Secășeni (o sală), Școala Primară Cârnecea (o
sală), Grădinița cu Program Normal Cârnecea (o sală) și Grădinița cu Program Normal
Ticvaniu Mic (o sală).
Infrastructura precară și dotările inadecvate reprezintă principala cauză în perpetuarea
inechității, în reducerea atractivității școlilor din mediul rural atât pentru elevi, acesta fiind un
prim factor de creștere a ratei abandonului școlar, cât și pentru cadrele didactice bine
pregătite.
Astfel, pentru cele 4 săli destinate învățământului preșcolar asigurat de cele 4 grădinițe,
dotările identificate ca fiind necesare la nivel de mobilier (măsuțe cu 4 locuri, scăunel buretat,
catedră, scaun buretat catedră, dulapuri cu 12 cușete pentru depozitare, dulap pentru
depozitarea materialelor didactice, bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschise, cuier) vor
asigura spații fizice moderne, sigure, protejate și adecvate vârstei, proiectate să faciliteze
predarea și învățarea în condiții optime și atractive.
În ceea ce privește învățământul primar, dotările cu mobilier modern și adecvat elevilor
pentru cele 4 clase, conform necesităților identificate vor consta în: pupitru individual

reglabil, scaun buretat pentru pupitru, catedră, scaun buretat catedră, suport planșe didactice,
dulap pentru depozitarea materialelor didactice, bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi
deschise, dulap pentru depozitare, cuier.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 iunie 2023 – 30 iunie 2024, valoarea totală a contractului
de finanțare fiind de 464.181,83 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene –
Următoarea Generație UE.

Ultima actualizare: 12:42 | 31.05.2024

Sari la conținut