Anunt privind asigurarea obligatorie PAD

Numar document:

Data publicare: octombrie 17, 2023

Ce este PAD?

PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este primul pas în asigurarea locuinței.
Asigurarea prin polița PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze
naturale), cutremure sau alunecări de teren.
Prin polița PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca
efect direct sau indirect al acestora.
Obiectul asigurării îl reprezintă locuințele situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor
fiscale.
Locuințele situate în clădirile expertizate în condițiile legii de către experți tehnici atestați și
încadrate în clasa 1 de risc nu pot fi asigurate pentru niciunul din riscurile incluse în polița PAD. De
asemenea, nu pot fi asigurate anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de
clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.

Informare privind PAD

În conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a
Consiliului Europei din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări, puteți accesa  documentul de
informare privind polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) .
Este obligatoriu să îți asiguri locuința împotriva dezastrelor naturale printr-o polița PAD.

Locuința fără PAD?

În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate,
nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008,
de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse
locuințelor. În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a
locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Prima de asigurare PAD


Ultima actualizare: 16:22 | 10.04.2024

Sari la conținut