Comisii de specialitate

1. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și protecția mediului și de validare.

Președinte- Sima Mihaela-Iasmina
Secretar- Dumitrana Ionel Cosmin
Membru- Fiștea Ioana Camelia
Membru- Bobic Florin Ionuț
Membru- Tasits Luigi Paul

2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Președinte- Pascu Antonela
Secretar- Molin Achim
Membru- Bobic Florin Ionuț
Membru- Pop Mihăiță Tudorel
Membru- Sima Mihaela Iasmina

3. Comisia pentru programe economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț.

Președinte- Tasits Luigi Paul
Secretar- Piteș Viorica
Membru- Molin Petru
Membru- Dacica Damaschin
Membru- Fiștea Ioana Camelia

Ultima actualizare: 11:38 | 25.05.2024

Sari la conținut